Итоги юбилейного розыгрыша призов "Нам 10 лет - Дарим Подарки!"

\
Вернуться

Итоги юбилейного розыгрыша призов "Нам 10 лет - Дарим Подарки!"

20.12.2015

Счастливыми обладателями СУПЕР ПРИЗА -велосипеда- стали:

Говоруха Евгения Х(ХХХ)ХХХ-Х0-79 в кафе на наб. кан. Грибоедова
Яни Наталья Х(ХХХ)ХХХ-Х6-61 в кафе на ул. Ефимова, д. 3
Ильина Екатерина Алексеевна Х(ХХХ)ХХХ-Х9-29 в кафе на пр. Комендантском 31/1

велосипед.jpg


Поздравляем!  

Фотографии с награждения можно посмотреть в альбоме в официальной группе ВКонтакте


А вот и счастливые обладатели главного приза - фирменного эксклюзивного пирога:
Кафе   ул. Коллонтай, 24/2
    Фамилия Имя Телефон
1   Почтарев Максим Х(ХХХ)ХХХ-Х9-67
2   Петров  Евгений Х(ХХХ)ХХХ-Х3-57
3   Алексеева  Марина Х(ХХХ)ХХХ-Х9-60
4   Семенова  Светлана Х(ХХХ)ХХХ-Х7-62
5   Ратникова  Юлия Х(ХХХ)ХХХ-Х5-82
6   Люосева Евгения Х(ХХХ)ХХХ-Х0-94
7   Оруджева Ирина Х(ХХХ)ХХХ-Х2-41
8   Бысев Инорь Х(ХХХ)ХХХ-Х7-25
9   Барылева Евгения Ивановна Х(ХХХ)ХХХ-Х1-35
10   Приц Владимир Х(ХХХ)ХХХ-Х4-19
Кафе  на Гражданском пр., 116/5
    Фамилия Имя Телефон
1   Дмитриева  Ирина Х(ХХХ)ХХХ-Х7-78
2   Пытляк Ирина Х(ХХХ)ХХХ-Х7-44
3   Июст Сергей Х(ХХХ)ХХХ-Х9-55
4   Сушина Наталья Х(ХХХ)ХХХ-Х1-18
5   Пивоваров Алексей Х(ХХХ)ХХХ-Х0-22
6   Богданов  Александр Х(ХХХ)ХХХ-Х0-80
7   Горькова Юлия Х(ХХХ)ХХХ-Х9-98
8   Киприянова Светлана Х(ХХХ)ХХХ-Х0-19 
9   Филипова  Анастасия Х(ХХХ)ХХХ-Х3-82
10   Шестаков Николай Х(ХХХ)ХХХ-Х3-19
Кафе на ул. Боткинской, 15
    Фамилия Имя Телефон
1   Флорёва Екатерина Х(ХХХ)ХХХ-Х9-85
2   Гориславец Владимир Х(ХХХ)ХХХ-Х9-45
3   Груздев Игорь Х(ХХХ)ХХХ-Х8-19
4   Калугин Сергей Х(ХХХ)ХХХ-Х6-90
5   Калинчева Ольга Х(ХХХ)ХХХ-Х8-47
6   Вальянская Ольга Х(ХХХ)ХХХ-Х6-77
7   Дубов Роальд Х(ХХХ)ХХХ-Х1-70
8   Новиков Сергей Х(ХХХ)ХХХ-Х9-11
9   Романова Екатерина Х(ХХХ)ХХХ-Х0-56
10   Тихомиров  Константин Х(ХХХ)ХХХ-Х9-66
Кафе на ул. Ефимова, 3
    Фамилия Имя Телефон
1   Крутикова  Галина Х(ХХХ)ХХХ-Х7-70
2   Дерягин  Алексей Х(ХХХ)ХХХ-Х3-78
3   Попкова  Анна Х(ХХХ)ХХХ-Х7-29
4   Попова Оксана Х(ХХХ)ХХХ-Х8-66
5   Гумбатов Тофик Х(ХХХ)ХХХ-Х4-03
6   Савинов  Николай Х(ХХХ)ХХХ-Х3-55
7   Клементьев  Владимир Х(ХХХ)ХХХ-Х0-30
8   Данилова Ирина Х(ХХХ)ХХХ-Х5-67
9   Денисова Анастасия Х(ХХХ)ХХХ-Х7-00
10   Иванова  Галина Х(ХХХ)ХХХ-Х7-50
Кафе на пр. Художников, 10
    Фамилия Имя Телефон
1     Надежда Х(ХХХ)ХХХ-Х2-22
2   Темченко Юрий Х(ХХХ)ХХХ-Х3-65
3   Любимов Вадим Х(ХХХ)ХХХ-Х2-82
4   Чуева Римма Х(ХХХ)ХХХ-Х3-29
5   Анохина Надежда Х(ХХХ)ХХХ-Х7-86
6   Кухнецова Ольга Х(ХХХ)ХХХ-Х1-36
7   Виноградов Максим Х(ХХХ)ХХХ-Х3-03
8   Фадеева Надежда Х(ХХХ)ХХХ-Х1-57
9   Прилучной Константин Х(ХХХ)ХХХ-Х4-01
10   Ежев Андрей Х(ХХХ)ХХХ-Х0-54
Кафе  на ул. Политехническая, 131
    Фамилия Имя Телефон
1   Гафт  Семен Х(ХХХ)ХХХ-Х7-10
2   Чабаниди Марина  Х(ХХХ)ХХХ-Х5-74
3   Подымова Ксения Х(ХХХ)ХХХ-Х4-87
4   Кутузова Ксения Х(ХХХ)ХХХ-Х3-63
5   Шманев  Валерий Х(ХХХ)ХХХ-Х3-46
6   Архиреев Алексей Х(ХХХ)ХХХ-Х9-84
7   Маломашина Ирина  Х(ХХХ)ХХХ-Х5-50
8   Спасская  Татьяна Х(ХХХ)ХХХ-Х5-61
9   Забелина  Ольга Х(ХХХ)ХХХ-Х6-08
10   Артемьев Алексей Х(ХХХ)ХХХ-Х7-10
Кафе  на ул. Купчинская, 34/1
    Фамилия Имя Телефон
1   Аврамова  Екатерина Х(ХХХ)ХХХ-Х9-96
2   Калимулина Галия Х(ХХХ)ХХХ-Х4-01
3   Репин  Андрей Х(ХХХ)ХХХ-Х0-60
4   Чернышев  Сергей Х(ХХХ)ХХХ-Х9-47
5   Бурмакова Татьяна Х(ХХХ)ХХХ-Х2-16
6   Покровская Ирина Х(ХХХ)ХХХ-Х5-14
7   Гвоздова  Мария Х(ХХХ)ХХХ-Х9-52
8   Ревенкова Ирина Х(ХХХ)ХХХ-Х5-62
9   Чорный  Вадим Х(ХХХ)ХХХ-Х0-69
10   Игнатьева  Елена Х(ХХХ)ХХХ-Х5-43
Кафе на наб.кан. Грибоедова, 22
    Фамилия Имя Телефон
1   Исакова Екатерина Х(ХХХ)ХХХ-Х0-86
2   Пережогина Екатерина Х(ХХХ)ХХХ-Х8-56
3   Зорина  Марина Х(ХХХ)ХХХ-Х9-98
4   Ежова Елена Х(ХХХ)ХХХ-Х1-52
5   Ходунова  Елена Х(ХХХ)ХХХ-Х0-45
6   Крылова Светлана Х(ХХХ)ХХХ-Х2-92
7   Маркина Людмила Х(ХХХ)ХХХ-Х4-06
8   Семина Екатерина Х(ХХХ)ХХХ-Х7-62
9   Иванов  Денис Х(ХХХ)ХХХ-Х5-48
10   Соколова Анна Х(ХХХ)ХХХ-Х0-72
Кафе на Малом пр., П.С., 1 Б
    Фамилия Имя Телефон
1   Заболотная Юлия Х(ХХХ)ХХХ-Х3-55
2   Пащенко  Антон Х(ХХХ)ХХХ-Х4-50
3   Кулев  Андрей Х(ХХХ)ХХХ-Х2-26
4   Пашина Ксения Х(ХХХ)ХХХ-Х2-70
5   Суворова Татьяна Х(ХХХ)ХХХ-Х1-40
6   Егоров Вадим Х(ХХХ)ХХХ-Х4-15
7   Голятин Михаил Х(ХХХ)ХХХ-Х2-69
8   Васина Светлана Х(ХХХ)ХХХ-Х1-52
9   Синякова  Елизавета Х(ХХХ)ХХХ-Х6-92
10   Перевозчикова Ксения ХХХ-Х7-81
Кафе на пр. Старо-Петергофском, 43-45
    Фамилия Имя Телефон
1   ХромоваТатьяна Х(ХХХ)ХХХ-Х9-48
2   Стожарова  Ирина Х(ХХХ)ХХХ-Х3-37
3   Яковлев  Юрий Х(ХХХ)ХХХ-Х2-50
4   Крестникова  Галина Х(ХХХ)ХХХ-Х4-42
5   Белова  Ирина Х(ХХХ)ХХХ-Х1-73
6   Мухин Глеб Х(ХХХ)ХХХ-Х1-77
7   Капцевич Татьяна Х(ХХХ)ХХХ-Х9-54
8   Митрофановский Андрей Х(ХХХ)ХХХ-Х9-37
9   Корнаков Андрей Х(ХХХ)ХХХ-Х1-29
10   Рыбакова  Екатерина Х(ХХХ)ХХХ-Х0-94
Кафе на Богатырском пр., 49/1
    Фамилия Имя Телефон
1   Новикова Елена Х(ХХХ)ХХХ-Х7-98
2   Муканова Татьяна Х(ХХХ)ХХХ-Х2-68
3   Самохин Дмитрий Х(ХХХ)ХХХ-Х9-53
4   Баранова Елена Х(ХХХ)ХХХ-Х5-52
5   Киселев Сергей Х(ХХХ)ХХХ-Х3-59
6   Куфтырева Екатерина Х(ХХХ)ХХХ-Х7-91
7   Сливницен Николай Х(ХХХ)ХХХ-Х0-51
8   Фомин Виктор Х(ХХХ)ХХХ-Х6-34
9   Костин Олег Х(ХХХ)ХХХ-Х1-11
10   Белоусов Григорий Х(ХХХ)ХХХ-Х1-11
Кафе на пр. Комендантский 31/1
    Фамилия Имя Телефон
1   Мещаникова Елена Х(ХХХ)ХХХ-Х6-68
2   Жилин  Сергей Х(ХХХ)ХХХ-Х4-59
3   Куракулова  Анна Х(ХХХ)ХХХ-Х1-74
4   Малейко Юлия Х(ХХХ)ХХХ-Х4-31
5   Лазебный Андрей Х(ХХХ)ХХХ-Х2-88
6   Никитин Александр Х(ХХХ)ХХХ-Х6-94
7   Булатова  Карина Х(ХХХ)ХХХ-Х6-27
8   Долженкова Юлия Х(ХХХ)ХХХ-Х5-50
9   Савинов  Дмитрий Х(ХХХ)ХХХ-Х8-12
10   Пустовой Константин Х(ХХХ)ХХХ-Х1-84
Кафе  на пр. Ветеранов, 108/1
    Фамилия Имя Телефон
1   Голованов  Алексей Х(ХХХ)ХХХ-Х7-32
2   Гусева Наталия Х(ХХХ)ХХХ-Х3-40
3   Дмитриева Лариса  Х(ХХХ)ХХХ-Х0-20
4   Белова  Инна Х(ХХХ)ХХХ-Х3-12
5   Машталь Ольга Х(ХХХ)ХХХ-Х2-35
6   Котова Ирина Х(ХХХ)ХХХ-Х1-32
7   Ефимова  Елена Х(ХХХ)ХХХ-Х6-50
8   Шатилова Наталья Х(ХХХ)ХХХ-Х0-17
9   Борисова  Алевтина Х(ХХХ)ХХХ-Х6-02
10   Булыгина Людмила Х(ХХХ)ХХХ-Х2-92
Кафе  на ул. Савушкина, 1/2
    Фамилия Имя Телефон
1   Гурский Валентин Х(ХХХ)ХХХ-Х9-81
2   Медведев Сергей Х(ХХХ)ХХХ-Х4-56
3   Терещенко Игорь  Х(ХХХ)ХХХ-Х7-72
4   Суворов Олег Х(ХХХ)ХХХ-Х3-91
5   Винник Светлана Х(ХХХ)ХХХ-Х3-47
6   Гурьева Мария Х(ХХХ)ХХХ-Х7-57
7   Батилов Сергей Х(ХХХ)ХХХ-Х2-63
8   Бардокин Александр Х(ХХХ)ХХХ-Х9-19
9   Косточкин Александр Х(ХХХ)ХХХ-Х6-86
10   Понов  Павел Х(ХХХ)ХХХ-Х2-20
Кафе на ул. Разъезжая, 6
    Фамилия Имя Телефон
1   Ситникова Галина Х(ХХХ)ХХХ-Х2-28
2   Пестряк Евгений Х(ХХХ)ХХХ-Х7-90
3   Одинец Гаяна Х(ХХХ)ХХХ-Х1-69
4   Жужома Игорь Х(ХХХ)ХХХ-Х8-98
5   Согуатова Любовь Х(ХХХ)ХХХ-Х0-69
6   Козырев Дмитрий Х(ХХХ)ХХХ-Х0-04
7   Фомичева Марина Х(ХХХ)ХХХ-Х4-57
8   Козлова Мария Х(ХХХ)ХХХ-Х8-02
9   Сноева Елена Х(ХХХ)ХХХ-Х2-88
10   Шелуханов Иван Х(ХХХ)ХХХ-Х3-40
Кафе на ул. Ростовской, 14-16
    Фамилия Имя Телефон
1   Масловский Сергей Х(ХХХ)ХХХ-Х0-65
2   Парфешинов Павел Х(ХХХ)ХХХ-Х8-38
3   Медведева  Оксана Х(ХХХ)ХХХ-Х1-40
4   Чечулин Артем Х(ХХХ)ХХХ-Х0-26
5   Солопов Андрей Х(ХХХ)ХХХ-Х7-14
6   Барткевич Инесса Х(ХХХ)ХХХ-Х1-20
7   Россошанский Павел Х(ХХХ)ХХХ-Х9-09
8     Инга Х(ХХХ)ХХХ-Х2-45
9   Фенцик Людмила Х(ХХХ)ХХХ-Х7-78
10   Викторина Евгения Х(ХХХ)ХХХ-Х0-41
Кафе ул Кантемировской, 24
    Фамилия Имя Телефон
1   Кудрявцева  Наталья Х(ХХХ)ХХХ-Х1-76
2   Юрченко  Татьяна Х(ХХХ)ХХХ-Х5-64
3   Мамаев Роман Х(ХХХ)ХХХ-Х3-75
4   Васильев Евгений Х(ХХХ)ХХХ-Х3-01
5   Токарев  Анатолий Х(ХХХ)ХХХ-Х6-06
6   Краева  Светлана Х(ХХХ)ХХХ-Х9-28
7   Шепарева Татьяна Х(ХХХ)ХХХ-Х1-68
8   Соколова Светлана Х(ХХХ)ХХХ-Х2-40
9   Федотова  Валентина Х(ХХХ)ХХХ-Х5-01
10   Коршунова Елена Х(ХХХ)ХХХ-Х6-63
Фирменный магазин на ул. Барклаевской, д.5
    Фамилия Имя Телефон
1   Мастакова Алла Х(ХХХ)ХХХ-Х0-60
2   Игнатьева Елена Х(ХХХ)ХХХ-Х2-20
3   Заводсков Игорь Х(ХХХ)ХХХ-Х5-88
4   Белицкая Ирина Х(ХХХ)ХХХ-Х7-23
5   Новацкий  Кирилл Х(ХХХ)ХХХ-Х7-90
6   Купцов Михаил Х(ХХХ)ХХХ-Х4-14
7   Климов Юрий Х(ХХХ)ХХХ-Х7-88
8   Петроченко Валерия Х(ХХХ)ХХХ-Х0-25
9   Петров  Денис Х(ХХХ)ХХХ-Х3-10
10   Корнев Михаил Х(ХХХ)ХХХ-Х1-55

Поздравляем всех победителей!
А мы идем дальше - к новым юбилеям, новым вершинам и новым победам!